Årsmöteskallelse, Ulvsunda villaägareförening

Publicerad tisdag 28 mar 2023, 21:20

Välkommen till Ulvsunda villaägareförenings årsmöte som äger rum måndagen den 3:e april klockan 19 på Ulfsunda slott.

Utöver årsmötesagendan kommer vi få en rundtur på slottet och styrelsen visar en sammanställning av olika projekt som pågår eller som är planerade i vårt område. Fika serveras i samband med mötet. För att kunna beräkna hur många som kommer ber vi att du anmäler dig senast den 29:e mars till asa.wennblom@ulvsunda.org. Du kan också skicka sms eller ringa, 070-755 44 51. Uppge namn och adress vid anmälan.

Motioner skickas till thomas.magnusson@ulvsunda.org senast den 27:e mars. Du kan även maila Thomas om du har några frågor kring årsmötet eller är intresserad av att kandidera till styrelsen.

Mötet är öppet för medlemmar i föreningen, vilket alla hushåll boende i småhus i stadsdelen Ulvsunda har möjlighet att bli. Du blir medlem genom att betala in årsavgiften på 100 kronor till PlusGiro 50750–9 eller genom att swisha till 123 591 06 90 eller använda QR-koden nedan. Uppge namn och fastighetens adress vid inbetalning.

Föreningen har som huvudsakligt syfte att vara en kanal gentemot myndigheter i bland annat trafik-, säkerhets-, och miljöfrågor och därigenom ta tillvara medlemmarnas intressen. Vi har delat upp våra intressen i fyra områden:

  • Trafikfrågor
  • Miljö & natur
  • Säkerhet
  • Omvärldsbevakning

Årsmöteshandlingarna och föredragningslista kommer finnas tillgängliga på föreningens hemsida, ulvsunda.org, en vecka innan mötet.

Ta chansen att få se Ulfsunda slott från insidan och samtidigt träffa dina grannar.

Varmt välkommen!

Styrelsen för Ulvsunda villaägareförening

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.