Nyheter

Nyheter

Polisens nyhetsbrev första kvartalet 2024

Nu finns polisens nyhetsbrev för första kvartalet 2024 att läsa under fliken dokument/grannsamverkan.

Polisens nyhetsbrev för kvartal 2 2023

Nu finns polisens nyhetsbrev med brottsstatistik att läsa under fliken dokument, grannsamverkan.

Polisens infoblad om grannsamverkan första kvartalet 2023

Nu finns polisens senaste info om brottsstatistik att läsa under fliken dokument: 2023 Q1 Informationsblad Grannsamverkan Bromma

Årsmöteskallelse, Ulvsunda villaägareförening

Välkommen till Ulvsunda villaägareförenings årsmöte som äger rum måndagen den 3:e april klockan 19 på Ulfsunda slott. Utöver årsmötesagendan kommer vi få en rundtur på slottet och styrelsen visar en sammanställning av olika projekt som pågår eller som är planerade i vårt område. Fika serveras i samband med mötet

Information från polisen

Nu finns polisens information från kvartal 4 2022 att läsa under fliken dokument: 2022Q4
Tips

Vårvandring i Ulvsunda trädgårdsstad

VÅRVANDRING I ULVSUNDA TRÄDGÅRDSSTAD Söndagen den 16 april 2023 kl. 14. 00 - ca 1530 Samling vid lekparken korsningen Åkerhielmsgatan - Uvsunda slottsväg Under ledning av Hans Törnsäter vandrar vi i Ulvsunda trädgårdsstad Stockholms stad forvärvade år 1904 huvuddelen av egendomen Ulvsunda och 1908 köptes aven egendomen Lillsjönäs

Tips! Bromma framtidsplaner

Bromma hembygdsförening arrangerar. Plats Abrahamsbergskyrkan, Församlingssa/en, Övreingången, Bävervägen 45, Abrahamsberg, T-bana Abrahamsberg Fran Stockholms stadsbyggnadskontor kommer enhetscheferna Karin Norlander fran Planavdelningen och Jesper Skiöld från Exploateringskontoret och informerar om Brommas framtidsplaner. Dessutom kommer Kristina Dunker, som jobbar som områdesstrateg i Bromma och även Daniel Sjöborg, som är kulturmiljöstrateg på planavdelningen_ De kommer bland annat att tala om Bromrna nar det galler stadsutveckling och beratta om Vad översiktsplanen sager

Nyhetsbrev från polisen sommar 2022

Under fliken dokument finns nyhetsbrevet. Titeln är Kv3 Bromma

Grannsamverkansinfo april 2022 finns nu att läsa under fliken dokument

Polisens nyhetsbrev vinter 2021-22

Polisens nyhetsbrev som gavs ut januari 2022 finns nu att läsa under fliken dokument.
Nyheter

Möjliga tjuvar

Hej, Runt 12. 30 12 nov, åkte en grå bil, kombi, ev utländskt registreringsnummer förbi på Klyftvägen. I bilen satt två unga killar i svarta kläder

Polisens informationsbrev för sommaren 2021 finns nu att läsa under fliken dokument.

Sommarinfo från polisen juli 2021 finns nu att läsa under fliken dokument.

Polisens nyhetsbrev april 2021

Nu finns ett aktuellt nyhetsbrev från polisen att läsa under rubriken dokument. Antalet inbrott ligger på en låg nivå men det är mycket stölder ur bilar och cykelstölder.

Polisens nyhetsbrev för sommaren 2020 finns nu under rubriken dokument. Det har varit lugnt på inbrottsfronten under sommaren.

Välkommen till vår nya föreningssida

Välkommen till vår nya hemsida! Uppfräschat utseende och med samma funktionalitet som tidigare. Vi ber dig att ha lite tålamod om du söker vissa dokumentet eftersom vi behöver ladda om dem.
  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.